ฟังรายการสดคลิกเลือกแบนเนอร์ใต้ข้อความนี้
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
chumchonradio
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
เว็บน่าสนใจ
เรียนถ่ายภาพ
คนรักสุนทราภรณ์
mediamonitor
ผอ.ทนงศักดิ์
ฐากร
เช็คจากรหัสสถานี
สัมพันธ์รักษ์ของนักเพลง
ภาพทิวทัศน์สวยมาก ๆ
ไหว้พระทั่วประเทศ
แปลภาษา
คุยกับหมอศิริราช
แผนที่ประเทศไทย
สุภิญญา
พัณธวณิช
ทำผังรายการ กสทช
อยากกินอะไรแตะดูสูตรได้เลย
สูตรอาหาร
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
ตรวจเช็คพัสดุที่ส่ง
สมุดหน้าเหลือง
เพื่อทำเว็บ
ภาพประกอบเว็บ
เทียบเวลาทั่วโลก
รวมภาพเพื่อแต่งเว็บ
สอนลูกเล่นแต่งเว็บ
รวมภาพเคลื่อนไหว
รวม Link
โค้ดเวลาและนาฬิกา
โค้ดทุกอย่าง
เข้าทำเว็บ
คลังรูปภาพ
สีต่าง ๆ
โค้ดฟรี
ฟังรายการ
sms
twitter
ต่อ PDF
08.00-10.00 น. เสือแม่ลูก
ฝากข้อความประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่
ศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ตและวีซ่าแรงงานต่างด้าว
(Reader : 13190)
บริษัท ไทย-พม่า ร่วมพัฒนา จำกัด ศูนย์ภาคตะวันออก เปิดบริการพิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ตและวีซ่าแรงงานพม่า ติดต่อได้ที่
ทนายโรจน์ สำนักงานทนายความสกุลธรรม เลขที่ 106/26 ซอยวัดต้นสน 1 ถนนอัครนิวาต ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.038-285311,088-2092789 www.tmdc-eastern.com (ต้องยื่นพิสูจน์สัญชาติฯและต่อใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกผลักดันและส่งกลับ รวมทั้งนายจ้างจะมีความผิดตามกฎหมาย)
Posted by : ทนายโรจน์วัน/เวลา : 1/2/2553 23:43:43
เบอร์ศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติ 02-532-3303-5และ
02-532-3288 โทรเป็นชาติก็ยังไม่มีคนรับ
หงุดหงิดเป็นบ้า กับราชการ วอนผู้ควบคุมช่วย
ดูแลหน่อย ติดแล้วไม่รับ แล้วจะมีเบอร์โทร.ไว้ทำไหม
Posted by :พรรณวดี ไม่บอก
วัน/เวลา :23/9/2553 13:42:39
เขาจัดระบบการทำงานไม่ดีพอครับ อัตราเจ้าหน้าที่มีน้อย ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์คอยรับเรื่องราวหรือรับโทรศัพท์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของทางราชการต่อประชาชนทั่วไป
Posted by :ทนายโรจน์
วัน/เวลา :15/10/2553 2:16:30
บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า พาแรงงานพม่าไปทำพาสปอร์ต วีซ่า ที่ประเทศพม่า

การยื่นเรื่องขอพิสูจน์สัญชาติฯ กรณีปกติ ถ้านายจ้างที่ต้องการจะดำเนินการเรื่องขอพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าให้แก่ลูกจ้าง เพื่อไปทำพาสปอร์ต และขอวีซ่าด้วยตนเองนั้น จะมีขั้นตอนของทางราชการ ที่นายจ้างจะต้องดำเนินการจนกว่าจะได้รับพาสปอร์ต และวีซ่าเข้าประเทศไทย เพื่อมาทำงานรวมทั้งสิ้น 14 ขั้นตอน หากนายจ้างใช้บริการของบริษัทฯ จะรวบรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนให้สั้นที่สุด และเร็วที่สุด ทั้งนี้นายจ้างไม่ต้องไปดำเนินการยื่นขอพิสูจน์สัญชาติด้วยตนเอง เพียงแต่มอบอำนาจให้บริษัทฯ เราดำเนินการแทนเท่านั้น ท่านก็จะประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย www.tmdc2009.com ชูชีพ วิสุทธาภรณ์ 081-8585563 chucheep9@hotmail.com

ขั้นตอนที่ 1. แรงงานสมัครเป็นสมาชิก เมื่อนายจ้างประสงค์จะมอบหมายให้บริษัทฯ ตามข้อ 1. บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำบัตรสมาชิกให้แก่แรงงานพม่า และบริการกรอกเอกสารให้ทุกขั้นตอน 2,000 บาทต่อคน (สองพันบาท) เงินจำนวนนี้ ต้องจ่ายในวันที่สมัครเป็นสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2. กำหนดวัน/ เวลาเดินทาง เมื่อได้รับการตอบรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าจากรัฐบาลพม่า บริษัทฯ จะประสานงานกับนายจ้างเพื่อกำหนดวัน/ เวลา/ นัดหมาย เตรียมเดินทาง นายจ้างจะต้องนำเงินค่าบริการรายละ 4,000 บาท(สี่พันบาท) ฝากกับแรงงานพม่ามาพาสปอร์ต วันเดินทาง วันที่เราไปรับแรงงานพม่าไปพิสูจน์สัญชาติ ที่จังหวัดระนอง ประเทศไทย โดยใช้เวลาเดินทางไป-กลับ รวม 1 วัน กับ 2 คืน สำหรับเงินจำนวน 4,000 บาทนี้ จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารทุกขั้นตอน ทั้งในฝั่งไทย และฝั่งพม่า รวมค่าอาหารอย่างน้อย 2 มื้อ ค่าพาหนะเดินทางทั้งในฝั่งไทยและพม่า ค่าที่พักระหว่างรอการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประชาชนของแรงงานพม่า (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาทร.38/1 จำนวน 2 ชุด

3. หน้าส่งพิสูจน์สัญชาติที่เขียนภาษาพม่า (ถ้าไม่มีเราเขียนให้ใหม่ได้)

4. ใบรับคำขอพิสูจน์สัญชาติ จะมีเลขพิสูจน์ ( KB , DOE , SK , SPK , CBI )

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4รูป ( ถ้าไม่มีเราถ่ายให้คนละ 50 บาท)

6.เรายินดีอำนวยความสะดวก ถึงที่บ้าน

7.แรงงานที่ขาดต่ออายุที่่จ้ดหางาน(บัตรตาย)โทร 081-8585563 ปรึกษาได้ครับ

เราบริการเพิ่มเติม หลังรับพาสปอร์ตมาแล้ว.............

1.ประทับตราหนังสือ รายงานตัวทุก 90 วัน โดยเจ้าของพาสปอร์ตไม่ต้องไป 200บาท/คน

2.ต่ออายุงาน ใบอนุญาตทำงาน สีเขียว ( work permit ) ค่าบริการ 1000บาท/คน ใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไป กระทรวงแรงงานไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง เราจะไปแทนท่าน จนแล้วเสร็จ

3.บริการขอใบอนุญาต (โควตา) ให้ผู้ประกอบการ โควต้าละ 1,000 บาท

4.บริการ ย้าย เปลี่ยน นายจ้างทุกจังหวัด

5.แรงงานพม่า ไม่มีงานทำเราแนะนำที่ทำงานให้ได้ครับ

6. จ่ายเงินกองทุนส่งกลับ 1 มีนาคม 2555

เรามีความรอบรู้ทุก ๆ เรื่องเกี่ยวกับแรงงานพม่า รับช่วยเหลือแรงงานพม่าทุก ๆ เรื่อง ทั้งในระเทศพม่า และประเทศไทย บริษัท ติดต่อกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สถานทูตพม่า โดยตรง รวดเร็ว

บริษัท มี เว็ปไซด์ www.tmdc2009.com เชื่อถือได้ ให้บริการดำเนินการแรงงานพม่าตั้งแต่รุ่นแรกๆ ทำได้...ถูกต้อง...แน่นอน......

ประสานงานเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศพม่า การทำไม้ เหมืองแร่ การค้าขาย นำเข้า นำออก สินค้าระหว่างประเทศ ไทย-พม่า บริการท่องเที่ยวในประเทศพม่าทั้งทางบกและอากาศ

บ.ไทย-พม่า สัมพันธ์ จำกัด หมู่บ้าน ดี.เค. ซอย 1 บางบอน กทม.

www.tmdc2009.com E-mail chucheep9@hotmail.com ชูชีพ วิสุทธาภรณ์ 081-8585563 มุแง 087-5023757 ชอ 083-1321258 ตื๋ 083-1781467 089-7369381 ตา 080-4585561 Fex 02-4172663 กาญจนบุรี 034-564644 หล้าโทน 08-88709072 ซิว 085-1824705

นี 0851462019 ดาว 0876665765 หนึ่ง 0811517208 บี 0824279792

ธนาคารกรุงเทพ สาขาพุทธมณฑล กรุงเทพ บัญชีเลขที่ 247-0-68689-6 ชูชีพ วิสุทธาภรณ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซียร์ รังสิต กรุงเทพ บัญชีเลขที่ 418-2-59324-4 พิสิษฐ์ ภัทรยศรัตนิน
Posted by :ชูชีพ วิสุทธาภรณ์
วัน/เวลา :25/5/2554 22:22:06
ขอถามว่าปี2555ไปพิสูจญ์ชาติที่ไน แล้วใช้เวารออนุมัติกี่วันใครรู้ช่วยตอบที่0833149232 หรือ jing-junk@hotใmail.co.th
Posted by :นพดล
วัน/เวลา :27/4/2555 21:50:32
ทำพาสปอร์ตแรงงานพม่า

เเรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูขา ไม่มีอะไรเลย (เอาจากแรงงานที่เขัามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายมาทำพาสปอร์ตได้แล้วครับ)รวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มยื่นเอกสาร เป็นเวลา 1 เดือน ได้พาสปอร์ตแน่นอน ค่าบริการคนละ 10,000 บาท (แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย มีพาสปอร์ต อายุ 6 ปี วีซ่า อายุ 2 ปี )

www.tmdc2009.com e-mail tmdc88@hotmail.com

บ.ไทย-พม่า สัมพันธ์ จำกัด 45/129 ม.5 แขวงบางบอน เขต บางบอน กทม

www.tmdc2009.com E-mail tmdc88@hotmail.com อู่ชิด 081-8585563

จู้ 081-8387632 ดาว 087-6665765 บี 082-2321568 กาญจนบุรี 034-564544

ชูชีพ 089-8903032 สมใจ 087-5023757 ตา 080-4585561 ไก่ 085- 4580750 นี 085-1462019 Zaw 083-1321258 ตี๋ 087-5535583 กทม. 02-4172663

มุก 080-4572628 ปี้ 089-2888398 หนุ่ม 089-8652542 ตาก 055-533394

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงแรงงาน

บัญชีเลขที่ 383-0-11677-2 พิสิษฐ์ ภัทรยศรัตนิน
Posted by :บ.ไทยพม่าสัมพันธ์ จไกัด
วัน/เวลา :26/1/2556 14:46:39
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น
Web Page Hit Counter
Dell Promotion Codes
 
© 2017 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com