ฟังรายการสดคลิกเลือกแบนเนอร์ใต้ข้อความนี้
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
เว็บน่าสนใจ
ไหว้พระทั่วประเทศ
คนรักสุนทราภรณ์
mediamonitor
ผอ.ทนงศักดิ์
ฐากร
ภาพทิวทัศน์สวยมาก ๆ
เรียนถ่ายภาพ
แปลภาษา
สูตรอาหาร
สุภิญญา
ทำผังรายการ กสทช
อยากกินอะไรแตะดูสูตรได้เลย
พัณธวณิช
แผนที่ประเทศไทย
เช็คจากรหัสสถานี
เรื่องบัญชี
สัมพันธ์รักษ์ของนักเพลง
คุยกับหมอศิริราช
การติดต่อสื่อสาร
ตรวจเช็คพัสดุที่ส่ง
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
หารหัสไปรษณีย์
เพื่อทำเว็บ
เทียบเวลาทั่วโลก
โค้ดเวลาและนาฬิกา
โค้ดทุกอย่าง
เข้าทำเว็บ
สอนลูกเล่นแต่งเว็บ
รวมภาพเพื่อแต่งเว็บ
โค้ดฟรี
รวม Link
ภาพประกอบเว็บ
รวมภาพเคลื่อนไหว
สีต่าง ๆ
คลังรูปภาพ
ฟังรายการ
sms
ป้ายเชียงใหม่
ป้ายนครราชสีมา
แปลง PDF เป็น JPG
twitter
08.00-10.00 น. เสือแม่ลูก
ต่อ PDF
ป้ายภูเก็ต
ฝากข้อความประชาสัมพันธ์
คลิกที่นี่
ศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ตและวีซ่าแรงงานต่างด้าว
(Reader : 13753)
บริษัท ไทย-พม่า ร่วมพัฒนา จำกัด ศูนย์ภาคตะวันออก เปิดบริการพิสูจน์สัญชาติ ทำพาสปอร์ตและวีซ่าแรงงานพม่า ติดต่อได้ที่
ทนายโรจน์ สำนักงานทนายความสกุลธรรม เลขที่ 106/26 ซอยวัดต้นสน 1 ถนนอัครนิวาต ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 โทร.038-285311,088-2092789 www.tmdc-eastern.com (ต้องยื่นพิสูจน์สัญชาติฯและต่อใบอนุญาตทำงานภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกผลักดันและส่งกลับ รวมทั้งนายจ้างจะมีความผิดตามกฎหมาย)
Posted by : ทนายโรจน์วัน/เวลา : 1/2/2553 23:43:43
เบอร์ศูนย์บริการพิสูจน์สัญชาติ 02-532-3303-5และ
02-532-3288 โทรเป็นชาติก็ยังไม่มีคนรับ
หงุดหงิดเป็นบ้า กับราชการ วอนผู้ควบคุมช่วย
ดูแลหน่อย ติดแล้วไม่รับ แล้วจะมีเบอร์โทร.ไว้ทำไหม
Posted by :พรรณวดี ไม่บอก
วัน/เวลา :23/9/2553 13:42:39
เขาจัดระบบการทำงานไม่ดีพอครับ อัตราเจ้าหน้าที่มีน้อย ทำให้ไม่มีเจ้าหน้าประชาสัมพันธ์คอยรับเรื่องราวหรือรับโทรศัพท์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของทางราชการต่อประชาชนทั่วไป
Posted by :ทนายโรจน์
วัน/เวลา :15/10/2553 2:16:30
บริการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า พาแรงงานพม่าไปทำพาสปอร์ต วีซ่า ที่ประเทศพม่า

การยื่นเรื่องขอพิสูจน์สัญชาติฯ กรณีปกติ ถ้านายจ้างที่ต้องการจะดำเนินการเรื่องขอพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าให้แก่ลูกจ้าง เพื่อไปทำพาสปอร์ต และขอวีซ่าด้วยตนเองนั้น จะมีขั้นตอนของทางราชการ ที่นายจ้างจะต้องดำเนินการจนกว่าจะได้รับพาสปอร์ต และวีซ่าเข้าประเทศไทย เพื่อมาทำงานรวมทั้งสิ้น 14 ขั้นตอน หากนายจ้างใช้บริการของบริษัทฯ จะรวบรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนให้สั้นที่สุด และเร็วที่สุด ทั้งนี้นายจ้างไม่ต้องไปดำเนินการยื่นขอพิสูจน์สัญชาติด้วยตนเอง เพียงแต่มอบอำนาจให้บริษัทฯ เราดำเนินการแทนเท่านั้น ท่านก็จะประหยัดทั้งเวลา และค่าใช้จ่าย www.tmdc2009.com ชูชีพ วิสุทธาภรณ์ 081-8585563 chucheep9@hotmail.com

ขั้นตอนที่ 1. แรงงานสมัครเป็นสมาชิก เมื่อนายจ้างประสงค์จะมอบหมายให้บริษัทฯ ตามข้อ 1. บริษัทฯ จะคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทำบัตรสมาชิกให้แก่แรงงานพม่า และบริการกรอกเอกสารให้ทุกขั้นตอน 2,000 บาทต่อคน (สองพันบาท) เงินจำนวนนี้ ต้องจ่ายในวันที่สมัครเป็นสมาชิก

ขั้นตอนที่ 2. กำหนดวัน/ เวลาเดินทาง เมื่อได้รับการตอบรับการพิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่าจากรัฐบาลพม่า บริษัทฯ จะประสานงานกับนายจ้างเพื่อกำหนดวัน/ เวลา/ นัดหมาย เตรียมเดินทาง นายจ้างจะต้องนำเงินค่าบริการรายละ 4,000 บาท(สี่พันบาท) ฝากกับแรงงานพม่ามาพาสปอร์ต วันเดินทาง วันที่เราไปรับแรงงานพม่าไปพิสูจน์สัญชาติ ที่จังหวัดระนอง ประเทศไทย โดยใช้เวลาเดินทางไป-กลับ รวม 1 วัน กับ 2 คืน สำหรับเงินจำนวน 4,000 บาทนี้ จะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเอกสารทุกขั้นตอน ทั้งในฝั่งไทย และฝั่งพม่า รวมค่าอาหารอย่างน้อย 2 มื้อ ค่าพาหนะเดินทางทั้งในฝั่งไทยและพม่า ค่าที่พักระหว่างรอการดำเนินการ

เอกสารที่ต้องใช้

1. สำเนาบัตรประชาชนของแรงงานพม่า (ถ้ามี) จำนวน 2 ชุด

2. สำเนาทร.38/1 จำนวน 2 ชุด

3. หน้าส่งพิสูจน์สัญชาติที่เขียนภาษาพม่า (ถ้าไม่มีเราเขียนให้ใหม่ได้)

4. ใบรับคำขอพิสูจน์สัญชาติ จะมีเลขพิสูจน์ ( KB , DOE , SK , SPK , CBI )

5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 4รูป ( ถ้าไม่มีเราถ่ายให้คนละ 50 บาท)

6.เรายินดีอำนวยความสะดวก ถึงที่บ้าน

7.แรงงานที่ขาดต่ออายุที่่จ้ดหางาน(บัตรตาย)โทร 081-8585563 ปรึกษาได้ครับ

เราบริการเพิ่มเติม หลังรับพาสปอร์ตมาแล้ว.............

1.ประทับตราหนังสือ รายงานตัวทุก 90 วัน โดยเจ้าของพาสปอร์ตไม่ต้องไป 200บาท/คน

2.ต่ออายุงาน ใบอนุญาตทำงาน สีเขียว ( work permit ) ค่าบริการ 1000บาท/คน ใช้เวลา ไม่น้อยกว่า 4 เดือน ไป กระทรวงแรงงานไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง เราจะไปแทนท่าน จนแล้วเสร็จ

3.บริการขอใบอนุญาต (โควตา) ให้ผู้ประกอบการ โควต้าละ 1,000 บาท

4.บริการ ย้าย เปลี่ยน นายจ้างทุกจังหวัด

5.แรงงานพม่า ไม่มีงานทำเราแนะนำที่ทำงานให้ได้ครับ

6. จ่ายเงินกองทุนส่งกลับ 1 มีนาคม 2555

เรามีความรอบรู้ทุก ๆ เรื่องเกี่ยวกับแรงงานพม่า รับช่วยเหลือแรงงานพม่าทุก ๆ เรื่อง ทั้งในระเทศพม่า และประเทศไทย บริษัท ติดต่อกับ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย สถานทูตพม่า โดยตรง รวดเร็ว

บริษัท มี เว็ปไซด์ www.tmdc2009.com เชื่อถือได้ ให้บริการดำเนินการแรงงานพม่าตั้งแต่รุ่นแรกๆ ทำได้...ถูกต้อง...แน่นอน......

ประสานงานเกี่ยวกับธุรกิจในประเทศพม่า การทำไม้ เหมืองแร่ การค้าขาย นำเข้า นำออก สินค้าระหว่างประเทศ ไทย-พม่า บริการท่องเที่ยวในประเทศพม่าทั้งทางบกและอากาศ

บ.ไทย-พม่า สัมพันธ์ จำกัด หมู่บ้าน ดี.เค. ซอย 1 บางบอน กทม.

www.tmdc2009.com E-mail chucheep9@hotmail.com ชูชีพ วิสุทธาภรณ์ 081-8585563 มุแง 087-5023757 ชอ 083-1321258 ตื๋ 083-1781467 089-7369381 ตา 080-4585561 Fex 02-4172663 กาญจนบุรี 034-564644 หล้าโทน 08-88709072 ซิว 085-1824705

นี 0851462019 ดาว 0876665765 หนึ่ง 0811517208 บี 0824279792

ธนาคารกรุงเทพ สาขาพุทธมณฑล กรุงเทพ บัญชีเลขที่ 247-0-68689-6 ชูชีพ วิสุทธาภรณ์

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซียร์ รังสิต กรุงเทพ บัญชีเลขที่ 418-2-59324-4 พิสิษฐ์ ภัทรยศรัตนิน
Posted by :ชูชีพ วิสุทธาภรณ์
วัน/เวลา :25/5/2554 22:22:06
ขอถามว่าปี2555ไปพิสูจญ์ชาติที่ไน แล้วใช้เวารออนุมัติกี่วันใครรู้ช่วยตอบที่0833149232 หรือ jing-junk@hotใmail.co.th
Posted by :นพดล
วัน/เวลา :27/4/2555 21:50:32
ทำพาสปอร์ตแรงงานพม่า

เเรงงานต่างด้าว พม่า ลาว กัมพูขา ไม่มีอะไรเลย (เอาจากแรงงานที่เขัามาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายมาทำพาสปอร์ตได้แล้วครับ)รวมเวลาทั้งหมดตั้งแต่เริ่มยื่นเอกสาร เป็นเวลา 1 เดือน ได้พาสปอร์ตแน่นอน ค่าบริการคนละ 10,000 บาท (แรงงานถูกต้องตามกฎหมาย มีพาสปอร์ต อายุ 6 ปี วีซ่า อายุ 2 ปี )

www.tmdc2009.com e-mail tmdc88@hotmail.com

บ.ไทย-พม่า สัมพันธ์ จำกัด 45/129 ม.5 แขวงบางบอน เขต บางบอน กทม

www.tmdc2009.com E-mail tmdc88@hotmail.com อู่ชิด 081-8585563

จู้ 081-8387632 ดาว 087-6665765 บี 082-2321568 กาญจนบุรี 034-564544

ชูชีพ 089-8903032 สมใจ 087-5023757 ตา 080-4585561 ไก่ 085- 4580750 นี 085-1462019 Zaw 083-1321258 ตี๋ 087-5535583 กทม. 02-4172663

มุก 080-4572628 ปี้ 089-2888398 หนุ่ม 089-8652542 ตาก 055-533394

ธนาคารกรุงไทย สาขากระทรวงแรงงาน

บัญชีเลขที่ 383-0-11677-2 พิสิษฐ์ ภัทรยศรัตนิน
Posted by :บ.ไทยพม่าสัมพันธ์ จไกัด
วัน/เวลา :26/1/2556 14:46:39
แสดงความคิดเห็น
ข้อความ
รูปภาพ
ชื่อ
อีเมล์
ให้ใส่เป็นตัวเลขอารบิก
                    

จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น
Web Page Hit Counter
Dell Promotion Codes
 
© 2018 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com