คลิกเลือกฟังรายการสดที่แบนเนอร์ใต้ข้อความนี้
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี

วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี

วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
วิทยุชุมชนเมืองชลบุรี
เว็บน่าสนใจ
ผอ.ทนงศักดิ์
คนรักสุนทราภรณ์
mediamonitor
สุภิญญา
ฐากร
สัมพันธ์รักษ์ของนักเพลง
ไหว้พระทั่วประเทศ
เรียนถ่ายภาพ
แปลภาษา
ภาพทิวทัศน์สวยมาก ๆ
สูตรอาหาร
การติดต่อสื่อสาร
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจเช็คพัสดุที่ส่ง
เพื่อทำเว็บ
โค้ดทุกอย่าง
รวมภาพเคลื่อนไหว
ภาพประกอบเว็บ
รวม Link
สอนลูกเล่นแต่งเว็บ
เข้าทำเว็บ
โค้ดเวลาและนาฬิกา
สีต่าง ๆ
โค้ดฟรี
คลังรูปภาพ
รวมภาพเพื่อแต่งเว็บ
เทียบเวลาทั่วโลก
ฟังรายการ
sms
รายการ

แก้กฏหมายเพิ่มโทษ

จังหวัดชลบุรี ขอเชิญประชาชนร่วมลงชื่อ
ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เสนอแก้ไขกฎหมาย             เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ให้มีอัตราโทษสูงขึ้น และมีขั้นตอนการตัดสินลงโทษ ที่รวดเร็วขึ้น
 
            นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงมหาดไทย จะดำเนินการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมาย เพื่อป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ให้มีอัตราโทษสูงขึ้น และมีขั้นตอนการตัดสินลงโทษ ที่รวดเร็วขึ้น โดยจะแก้ไข ทั้งหมด 3 ฉบับ คือ
 
            พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดยเพิ่มอัตราโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่กระทำการจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง เพื่อจำหน่ายยาเสพติด ประเภท 1 ให้ได้รับโทษประหารชีวิต
 
            พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยเพิ่มโทษ ผู้ผลิตนำเข้า หรือส่งออกยาเสพติด ประเภท 1 ให้มีอัตราโทษประหารชีวิต และลดปริมาณการครอบครอง จาก 20 กรัม เหลือเพียง 10 กรัม ส่วนผู้เสพยาเสพติด เพิ่มโทษเป็นจำคุก ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป และ
 
            พระราชบัญญัติฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 โดยกำหนดให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด มีสิทธิ์ เข้ารับการรักษา ได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่หากยังไม่เลิกยุ่งเกี่ยว ก็จะถูกดำเนินคดีในข้อหายาเสพติด ซึ่งเป็นการดำเนินการ ภายใต้โครงการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL" ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด จังหวัดชลบุรี
 
             จึงขอเชิญชวนประชาชนที่เห็นด้วยกับร่างกฎหมาย ทั้ง 3 ฉบับ สามารถร่วมลงชื่อ ในแบบเข้าเสนอชื่อแก้ไขกฎหมายได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดชลบุรี ที่ว่าการอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดชลบุรีทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จำนวนผู้เข้าชมทั้งสิ้น
Web Page Hit Counter
Dell Promotion Codes
 
© 2014 All Rights Reserved
Powered by
www.chumchonradio.net